Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Międzynarodowa współpraca Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu jest skierowana na integrację uniwersytetu do europejskiej i światowej przestrzeni kształcącej oraz jest nieodłączną częścią jego działalności.

Wpółpraca uniwersytetu z uczelniami i instytucjami innych państw odbywa się na zasadach prioritetu interesów narodowych, rozwoju kształcącego i naukowego potencjału uniwersytetu, ma charakter systemowej oraz wzajemnie korzystnej współpracy, zorientowany na zaangażowanie dodatkowych źródeł finansowania przez system grantów, układanie umów z obcymi osobami prawnymi i fizycznymi odnośnie nauczania studentów, przygotowania kadry naukowej.

Partnerami uniwersytetu są uczelnie, instytucje kształcące, organizcje i fundusze z Niemiec, Polski, Słowacji, Litwy, Austrii, Rosji, Białorusi, Holandii, USA, Belgii, Francji oraz innych państw.

Kontrakty z instytucjami innych państw dają możliwość do podwyższenia kwalifikacji współpracowników, doskonalenia programów oraz dyscyplin, organizowania letnich szkół, wymiany wykładowców oraz studentów, przeprowadzenia stażu naukowego kadry profesorskiej.

Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu jest Program „Podwójnego dyplomu” dyplomu, szczególnie z uczelniami z Polski: Politechniką Lubelską oraz Politechniką Swiętokrzyską w Kielcach.

Ważnym kierunkiem współpracy międzynarodowej Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu jest realizacja projektów międzynarodowych, wśród których najbardziej znaczącymi w skali współpracy międzynarodowej są projekty TEMPUS: „Osiągnięcia oraz regulowanie bilansu między programami oświatowymi oraz granic kwalifikacji”, „Modernizacja przygotowania magistrów oraz doktorantów w dziedzinie bezpieczeństwa i wytrzymałości dla społeczno-humanistycznej oraz przemysłowej dziedzin”, „Jednostka transferu wiedzy – od badań stosowanych i wymany technologicznego i przedsiębiorczego know-how do opracowania interdyscyplinarnych modułów szkoleniowych”, również projekty Erazmus+ : „System zapewnienia jakości na Ukrainie: rozwój oparty na normach i wytycznych ENQA”, „Europejskie prawo dotyczące praw człowieka dla uniwersytetów Ukrainy i Mołdawii”.

Uniwersytet prowadzi Centrum Ukraińsko-Polskie, którego celem jest promocja i wzmocnienie stosunków dwustronnych w dziedzinie edukacyjnej i naukowej oraz pogłębienie współpracy między organizacjami i instytucjami edukacyjnymi Ukrainy i Polski. Przy pomocy Centrum Ukraińsko-Japońskiego prowadzone są kursy języka japońskiego na uniwersytecie.

W ramach realizacji międzynarodowych projektów stworzono i wyposażono Centrum Kompetencyjne Zarządzania Edukacją i Międzynarodowe Programy Edukacyjne, Laboratorium Drukowania 3D.

Następujące międzynarodowe organizacje naukowe z powodzeniem działają w oparciu o Uniwersytet: Narodowy Komitet Ukrainy z Badań Maszyn Światowej Organizacji ITF, Oddział Międzynarodowej Akademii Nauk Informacyjnych, Stowarzyszenie „Tisol-Ukraina”.

Owocna i obiecująca współpraca z amerykańską korporacją SolidWorks, jednym ze światowych liderów w rozwoju oprogramowania do zautomatyzowanej inżynierii i budowie maszyn, jest owocna i obiecująca. Narodowy Uniwersytet w Chmielnickim przeprowadza międzynarodowe egzaminy certyfikacyjne z Systemu modelowania komputerowego i analizy inżynierskiej SolidWorks.

Uniwersytet współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Ekspertów SEPAWA (Niemcy) i Szwajcarską Narodową Fundacją Nauki w dziedzinie Chemii Przemysłowej. Wynikiem współpracy są wspólne prace badawcze, konferencje.

Chmelnicki Narodowy Uniwersytet współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i bierze udział w międzynarodowych wydarzeniach, które zapewniają europejskie i światowe standardy jakości pracy, znacznie poszerzają horyzonty działalności.