Dokumentacja i rejestracja

Informacje na temat dokumentacji i rejestracji studentów zagranicznych na Ukrainie 

Państwa z wizową procedurą wjazdu

 Obywatele krajów, w których obowiązują procedury wizowe, przybywają na Ukrainę z wizą „D” (04/12), otrzymaną w konsulacie Ukrainy w ich ojczyźnie na zaproszenie uniwersytetu do spraw edukacji, w ciągu pięciu dni roboczych od przybycia na uniwersytet, zobowiązani dostarczyć do Departamentowi Migracji paszportu i dokumentów niezbędnych do rejestracji zezwolenia na pobyt czasowy na Ukrainie.            Cudzoziemcy, którzy przybyli na Ukrainę w celach studyjnych i otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy, są uważani za legalnie przebywających na Ukrainie przez okres studiów.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na Ukrainie, należy dostarczyć do Działu Migracji:

 • paszport;
 • tłumaczenie na język ukraiński paszportu z danymi osobowymi poświadczonego przez notariusza na Ukrainie;
 • 6 zdjęć na matowym papierze  (3.5 х 4.5 сm.);
 • opłata za usługi służby migracyjnej państwa, opłata celna za rejestrację zaświadczenia i opłata rejestracyjna;
 • polisa ubezpieczenia medycznego na okres 1 roku;
 • umowa ubezpieczenia odpowiedzialności za zwrot wydatków związanych z wykonaniem decyzji o wydaleniu z Ukrainy (deportacja) na okres 1 roku.

Aby uzyskać rejestrację (opieczętowane zezwolenie na pobyt), należy napisać wniosek o ugodę, podpisać pozwolenie na pobyt w schronisku numer 5 i zapłacić koszty utrzymania (1 miesiąc – 900 UAH) *. W przypadku deportacji z hostelu w celu dalszego zamieszkania w prywatnym mieszkaniu, należy złożyć odpowiedni wniosek i podpisać kartę obiegową o wysiedleniu.

W przypadku utraty lub nieważności korzystania z zaświadczenia, cudzoziemiec powinien niezwłocznie zawiadomić Wydział Migracji o kolejnym wydaniu nowego zaświadczenia.             

W przypadku otrzymania nowego paszportu lub zmiany nazwiska (imię i nazwisko, imię ojca), cudzoziemiec musi zwrócić się do działu migracji o poprawki do dokumentów rejestracyjnych.            

W przypadku skreślenia z listy studentów uniwersytetu lub wygaśnięcia okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec jest zobowiązany, w terminie siedmiu dni złożyć zaświadczenie w wydziale  migracji i opuścić terytorium Ukrainy.

Nieoddane zezwolenie na pobyt czasowy uznaje się za nieważne.

* Cena podana stanem na 20.09.2017 r.

 

_______________         (Data)                                                  ______________ (Podpis)

 

Informacje na temat dokumentacji i rejestracji studentów zagranicznych na Ukrainie

Państwa z bezwizową procedurą wjazdu

Obywatele krajów, w których obowiązuje bezwizowy wjazd, mogą pozostać na Ukrainie przez okres do 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie. Oznacza to, że do obliczenia dozwolonego okresu pobytu od daty ostatniego wjazdu odlicza się 180 dni temu. Cudzoziemiec nie naruszy zasad, jeśli w ciągu tego 180-dniowego okresu przebywał na Ukrainie nie dłużej niż przez 90 dni.

Obcokrajowcy są zobowiązani, w ciągu pięciu dni roboczych od przybycia na uniwersytet, do dostarczenia do Działu Migracyjnegi paszportu i dokumentów niezbędnych do wydania zezwolenia na pobyt czasowy na Ukrainie.

Cudzoziemcy, którzy przybyli na Ukrainę w celach studjowania  i otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy, są uważani za legalnie przebywających na Ukrainie przez okres studiów. Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na Ukrainie, należy dostarczyć Wydział Migracji:

 • paszport;
 • tłumaczenie na język ukraiński paszportu z danymi osobowymi poświadczonego przez notariusza na Ukrainie;
 • 6 zdjęć na matowym papierze  (3.5 х 4.5 сm.);
 • opłata za usługi służby migracyjnej państwa, opłata celna za rejestrację zaświadczenia i opłata rejestracyjna;
 • polisa ubezpieczenia medycznego na okres 1 roku;
 • umowa ubezpieczenia odpowiedzialności za zwrot wydatków związanych z wykonaniem decyzji o wydaleniu z Ukrainy (deportacja) na okres 1 roku.

Aby uzyskać rejestrację (opieczętowane zezwolenie na pobyt), należy napisać wniosek o ugodę, podpisać pozwolenie na pobyt w schronisku numer 5 i zapłacić koszty utrzymania (1 miesiąc – 900 UAH) *. W przypadku deportacji z hostelu w celu dalszego zamieszkania w prywatnym mieszkaniu, należy złożyć odpowiedni wniosek i podpisać kartę obiegową o wysiedleniu.

W przypadku utraty lub nieważności korzystania z zaświadczenia, cudzoziemiec powinien niezwłocznie zawiadomić Wydział Migracji o kolejnym wydaniu nowego zaświadczenia.             

W przypadku otrzymania nowego paszportu lub zmiany nazwiska (imię i nazwisko, imię ojca), cudzoziemiec musi zwrócić się do działu migracji o poprawki do dokumentów rejestracyjnych.            

W przypadku skreślenia z listy studentów uniwersytetu lub wygaśnięcia okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec jest zobowiązany, w terminie siedmiu dni złożyć zaświadczenie w wydziale  migracji i opuścić terytorium Ukrainy.

Nieoddane zezwolenie na pobyt czasowy uznaje się za nieważne.

* Cena podana stanem na 20.09.2017 r.

 

_______________         (Data)                                                  ______________ (Podpis)