Результати проєкту та документація

Лабораторія інклюзивної педагогіки

У 2015 році університет продовжив реалізацію проєкту ТЕМПУС APID “Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями” (543873-TEMPUS-2013-DE-TEMPUS-JPCR).

Відповідно до наказу ректора ХНУ №35 від 26.02.2014 р. «Про організаційне забезпечення виконання міжнародного проєкту ТЕМРUS IV 543873-ТЕМРUS-1-2013-1-DЕ-ТЕМРUS-JPCR «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями» при Компетентністному центрі освітнього менеджменту і міжнародних освітніх програм створено Лабораторію інклюзивної педагогіки.