Подвійний диплом

Програми подвійного диплому

У період реалізації ідей Болонського процесу щодо формування європейського простору вищої освіти, особливої актуальності набуває вирішення завдань розширення мобільності студентів. Забезпечення можливостей тим, хто навчається в національних вищих навчальних закладах, набути досвіду зарубіжного професійного навчання і тим самим не лише забезпечити якість професійної підготовки, а і й підняти конкурентоспроможність у працевлаштуванні, перетворилось у відповідальне завдання вищої освіти.

Хмельницький національний університет вирішує це завдання шляхом започаткування та розгортання Програми Подвійного Диплому із закордонними навчальними закладами, зокрема з навчальними закладами Польщі:

Краківською політехнікою ім.Т.Костюшка, www.pk.edu.pl
Люблінським технічним університетом, www.pollub.pl/
Свєнтокшиською політехнікою в Кєльцах. www.tu.kielce.pl
Навчання за програмами подвійного диплому має ряд переваг для студентів.

Зокрема до них належать:

Істотне заощадження часу на навчання за спеціальністю. За один і той же час можна отримати два дипломи вітчизняного і зарубіжного вищих навчальних закладів;
Фінансова вигода для студентів: вони не оплачують всі роки навчання, як би це відбувалось за самостійним вступом до зарубіжного ВНЗ.
Можливість одержати досвід перебування в умовах принципово іншої системи вищої освіти, практико-орієнтованого, компетентністного навчання з використанням сучасного технічного оснащення у навчальних аудиторіях, лабораторіях, наукових центрах тощо.
Отримання якісної фахової освіти та міжнародно визнаного диплому, що уможливлює працевлаштування за кордоном без підтвердження диплома.
Відвідування лекцій провідних професорів Європи, участь у спільних дослідницьких, а також освітніх програмах.
Можливість одержати додаткові знання у суміжних галузях науки, професійних напрямах, спеціалізаціях.
Набуття під час проходження практик досвіду роботи в установах, закладах, організаціях, офісах, підприємствах європейської країни.
Підвищення рівня володіння іноземними мовами.
Можливість ознайомлення з культурою і традиціями, особливостями ведення бізнесу в одній з країн Євросоюзу.
В перспективі – подальше розгортання Програм Подвійного Диплому із вишами інших країн.