Міжнародні фонди

Американський благодійний фонд підтримки інформатизації освіти й науки

Діяльність фонду спрямована на:

 • сприяння діяльності в сфері освіти, науки, культури, мистецтва, освіти, духовному розвитку особистості;
 • підтримка й реалізація програм і заходів, спрямованих на сприяння духовному розвитку людину в сферах освіти, утвору, науки, культури, мистецтва;
 • реалізація соціально-культурних, науково-освітніх і інших благодійних програм і проектів;

Сайт Фонду: http://www.inffond.ru/

Американський фонд охорони навколишнього середовища і здоров’я

Фінансує дослідження і освіту в області охорони навколишнього середовища.

Сайт Фонду: http://www.aehf.com/

Американський фонд охорони навколишнього середовища і здоров’я

Основні напрямки діяльності Фонду:

 • організація міжнародного співробітництва, контактів наукових організацій і окремих учених;
 • створення інформаційної інфраструктури й інформаційного забезпечення;
 • міжнародний обмін інформацією про наукові плани й перспективах співробітництва;
 • організація міжнародних конференцій і благодійна допомога їх учасникам;
 • підтримка видань і поширення в СНД і за рубежем наукових праць і монографій;
 • надання й допомога в одержанні грантів науковим колективам і індивідуальним ученим;
 • підтримка й надання стипендій обдарованим студентам і аспірантам;
 • надання сприяння у висновку на західні ринки розробок і запатентованих відкриттів вітчизняних учених;
 • вручення пам’ятних нагород, почесних знаків і дипломів ученим, бізнесменам і суспільним діячам за внесок в утвір, науку й розвиток наукового партнерства.
 • проведення конкурсу наукових праць, виконаних школярами.
 • проведення щорічних наукових конференцій школярів.
 • вручення нагород Лауреатам конкурсу й авторам кращих науково-дослідних робіт.
 • проведення майстер- класів для педагогів природничо-наукових дисциплін за участю найбільших учених, членів Російської й Національних академій наук.
 • видання збірників наукових праць школярів.

Сайт Фонду – http://www.spfond.ru/

Європейський молодіжний фонд

Надає підтримку молодіжним організаціям, фінансує проекти за участю молоді віком від 15 до 30.

Сайт Фонду – www.coe.int/youth

Європейський науковий фонд (European Science Foundation)

Сфери діяльності, що фінансуються:

сприяння кооперації у фундаментальних дослідженнях шляхом планування, формування і, де необхідно, управління спільними програмами наукової діяльності; дослідження проблем, що мають стратегічне значення для Європи; консультування з питань наукової політики; сприяння вільному обміну інформацією та ідеями, сприяння кооперації у використанні існуючих коштів і в наданні нових; надання грантової підтримки для об’єднаних дій і громадських програм; забезпечення стратегічної і тактичної взаємодії у діяльності фонду. Фонд підтримує фундаментальні дослідження в галузі природничих і технічних наук, медицини та біомедицини, гуманітарних та соціальних наук.

Сайт Фонду: http://www.esf.org/

Європейський фонд з розвитку освіти

Кооперація та координація допомоги ЄС у реформі професійного навчання у країнах Центральної та Східної Європи.

Сайт Фонду: http://www.etf.eu.int/

Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ)

Галузь інтересів:

громадянське суспільство; впровадження ідей демократії; жіночий рух; мистецтво і культура; природничі науки; освіта.

Види підтримки:

гранти на видавничу діяльність, підготовку семінарів, конференцій, проведення літніх таборів, на поїздки, експедиції, польові роботи; придбання літератури (бібліотеки і відеотеки).

Сайт Фонду: http://www.irf.kiev.ua/programs/edu/int/

Польський фонд “KNOW-HOW”

Головне завдання – ділитися досвідом, здобутим Польщею, у таких галузях як приватизація; зміна юридичної системи та законодавчого процесу; регіональна політика, промислова політика; боротьба з безробіттям; нові елементи юридичної системи, державні замовлення або державна служба тощо.

Сайт Фонду: http://www.knowhow.org.pl/

Фонд Альфреда Слоуна, США

Заснований у 1934 році генеральним директором «Дженерал Моторз» А. Слоуном Підтримка надається проектам в галузях науки та технологій, економіки, вищої освіти.

Сайт Фонду: http://www.sloan.org/

Фонд Арістотеля Онассіса

Програма дослідницьких грантів та стипендій для іноземних дослідників, викладачів та аспірантів

Сайт Фонду: http://www.onassis.gr/

Фонд Джозефа П. Кеннеді молодшого (Joseph P. Kennedy, jr. Foundation)

Програми з напрямів: освіта, охорона здоров’я, права людини, соціальний захист, програма допомоги людям з вадами розвитку.

Сайт Фонду: http://www.familyvillage.wisc.edu/jpkf

Фонд Євразія

Фонд Євразія сприяє розвитку демократичних інститутів і приватного підприємництва в 12 країнах: Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстані, Молдові, Росії, Таджикистані, Туркменістані, Україні й Узбекистані.

Сайт Фонду: http://www.eurasia.msk.ru/

Фонд імені В.І. Вернадського

Завдання:

 • сприяння стійкому екологічно орієнтованому соціально-економічному розвитку
 • залучення підприємницьких кіл до вирішення екологічних проблем
 • забезпечення взаємозв’язку між діловими колами, урядом і суспільством з питань сталого розвитку
 • пропаганда й розвиток наукової спадщини В.І. Вернадського
 • екологічне виховання
 • підтримка екологічних ініціатив і проектів

Сайт Фонду: : http://www.vernadsky.ru/

Фонд імені Роберта Боша

Працює у напрямах освіта та виховання; мистецтво та культура; охорона здоров’я; гуманітарні та природничі науки. Фінансує міжнародні проекти, здійснює програми обміну.

Сайт Фонду: http://www.bosch-stiftung.de

Фонд Олександра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung)

Alexander von Humboldt Stiftung – некомерційна організація, заснована урядом Федеративної республіки Німеччини для розвитку міжнародного наукового співробітництва.

Сайт Фонду: http://www.humboldt-foundation.de

Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation)

Фінансова підтримка освіти, фінансування оригінальних досліджень соціальних наук.

Сайт Фонду: http://www.rockefellerfoundation.org/

Фонд Спенсера

Індивідуальні гранти на дослідження у сфері освіти та педагогічних наук, фінансування освітніх проектів.

Сайт Фонду: http://www.eu.spb.ru/spencer

Фонд Форда та IUCN (IUCN /Ford Foundation)

Напрямки діяльності:

надання грантів окремим вченим у сфері збалансованого використання біологічних систем (міждисциплінарний аспект) для участі у науковій конференції чи нараді, які покривають транспортні витрати, реєстраційні внески, добові та вартість підготовки презентації).

Контактна інформація:

E-mail: rbarreto@iucnus.org

Фонд Чарльза Стюарта Мотта, США

Галузь інтересів:

громадянське суспільство, навколишнє середовище, боротьба з бідністю, збільшення потенціалу громади, дослідницькі та спеціальні питання.

Сайт Фонду: http://www.mott.org

Фонд Чарльза Стюарта Мотта, США

Галузь інтересів:

громадянське суспільство, навколишнє середовище, боротьба з бідністю, збільшення потенціалу громади, дослідницькі та спеціальні питання.

Сайт Фонду: http://www.mott.org