Міжнародні проєкти

Важливим напрямом міжнародного співробітництва Хмельницького національного університету є реалізація таких міжнародних проєктів:

 

 • Проєкт  ТЕМПУС ALIGN_QFДосягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та рамками кваліфікацій

У 2017 році університет завершив реалізацію проєкту ТЕМПУС ALIGN_QF “Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та рамками кваліфікацій” (543901-TEMPUS-2013-AM-TEMPUS-JPGR).

Тривалість проєкту: 1 грудня 2013 – 30 листопада 2017.

В рамках виконання даного проєкту партнерами Хмельницького національного університету є: Єреванський державний лінгвістичний університет (Вірменія), Університет м. Бат (Великобританія), Інститут мистецтв, дизайну та технологій (Ірландія), Вища школа Сінт-Лівен, м. Гент (Бельгія), Університет Адама Міцкевича (Польща), Університет Кобленц-Ландау (Німеччина), Єреванська державна академія мистецтв (Вірменія), Єреванський державний медичний університет (Вірменія), Національний центр з контролю якості професійної освіти (Вірменія), Національна асоціація студентів Вірменії (Вірменія), Республіканська спілка працедавців (Вірменія), Московський державний гуманітарний університет (Росія), Північний (арктичний) федеральний університет ім. М.В. Ломоносова (Росія), Поволзький державний технологічний університет (Росія), Національний центр суспільно-професійної акредитації (Росія), Студентська спілка Росії, Спілка промисловців та підприємців (регіональна) (Росія), Міністерство освіти і науки (Росія), Міністерство освіти і науки (Вірменія), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна), Сумський державний університет (Україна), Українська асоціація студентського самоврядування (Україна), Спілка промисловців та підприємців Хмельницької області (Україна), Міністерство освіти і науки України.

Мета та завдання проєкту:

 • Сприяти кращому розумінню ролі та структури національних рамок кваліфікацій і секторальних рамок кваліфікацій з боку ВНЗ та агенцій із забезпечення якості освіти, а також розуміння різниці між різними видами та рівнями досягнень студентів.
 • Розбудувати потенціал ВНЗ щодо опису та оцінювання результатів навчання, що визначають різні типи досягнень студентів та підтримують розвиток студент-центрованого викладання та навчання.
 • Розвивати потенціал ВНЗ, щоб використовувати рамки кваліфікацій для сприяння мобільності студентів, спільним програмам, пошуку нового провідного досвіду та впровадженню більш досконалих підходів.
 • Створення умов для агенцій із забезпечення якості освіти для перевірки відповідності запропонованих у ВНЗ результатів навчання та механізмів їх оцінювання дескрипторам рамки кваліфікацій на кожному рівні шляхом створення механізмів для забезпечення узгодженості підходів в університетах-партнерах.

Напрями діяльності за проєктом:

 • Розбудова потенціалу ВНЗ і агенцій із забезпечення якості освіти щодо досягнення узгодженості з національними рамками кваліфікацій та впровадження відповідного контролю.
 • Розробка механізмів, що забезпечують досягнення узгодженості з національними рамками кваліфікацій (для ВНЗ).
 • Розробка механізмів контролю відповідності стандартам забезпечення якості (для агенцій із забезпечення якості освіти).
 • Модернізація 2 навчальних програм у кожному ВНЗ та пілотне оцінювання розроблених механізмів.
 • Прийняття/ затвердження інструментів щодо забезпечення відповідності рамкам кваліфікацій у ВНЗ, в агенціях із забезпечення якості освіти та на державно-управлінському рівні.

Очікувані результати:

 1. Переглянуті 2 навчальні програми в кожному ВНЗ на предмет відповідності європейським стандартам та вимогам рамок кваліфікацій.
 2. Перепідготовлений персонал ВНЗ для оцінювання навчальних результатів та поширення студент-центрованого викладання та навчання.
 • Розроблені механізми досягнення та перевірки відповідності національним рамкам кваліфікацій.
 1. Дві відібрані навчальні програми оцінені засобами розроблених механізмів.
 2. Інструменти досягнення відповідності, прийняті/ затверджені у ВНЗ, агенціях із забезпечення якості освіти та на державно-управлінському рівні.

Координатором проєкту є Єреванський державний лінгвістичний університет, Вірменія. Ректор, проф. Гайяне Гаспарян

Координатор проєкту від університету – к.п.н., доц. Григорук С.С.

 • Проект  ТЕМПУС SEREINМодернізація підготовки магістрів та аспірантів у галузі безпеки і стійкості для соціально-гуманітарної та індустріальної сфер

У грудні 2017 року університет продовжив реалізацію проекту ТЕМПУС SEREIN “Модернізація підготовки магістрів та аспірантів у галузі безпеки і стійкості для соціально-гуманітарної та індустріальної сфер” (543968-TEMPUS-2013-EE-TEMPUS-JPCR).

Тривалість проекту: 1 грудня 2013 – 1 липня 2017.

В рамках виконання даного проекту партнерами Хмельницького національного університету є: Таллінський технологічний університет, Таллінн (Естонія), Університет Cіті (Велика Британія), Королівський технологічний інститут (Швеція), Інститут інформаційних та комунікаційних технологій (Болгарія), Національний міжвузівський консорціум з інформатики (Італія), Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського (Україна), Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (Україна), Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту (Україна), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Технологічний інститут (Україна), Державний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації України (Україна), Науково-виробнича корпорація «РАДІЙ» (Україна), Українська федерація інформаційної безпеки (Україна), Українська студентська асоціація (Україна), ТОВ «Лайм Сістемз» (Україна), Міністерство освіти і науки України.

Мета та завдання проекту:

Основна мета проекту полягає у підготовці нового покоління інженерного та дослідницького персоналу, здатного забезпечувати конструктивний розвиток у сфері оцінки та забезпечення кібербезпеки. Реалізація цієї мети буде сприяти виконанню вимоги українського суспільства щодо відповіді на виклики в галузі кібербезпеки в різних сферах застосування. Ці сфери будуть охоплені розробленими програмами підготовки магістрів, аспірантів (PhD) і підвищення кваліфікації для представників промисловості: Людина (населення; країна); Бізнес (банкінг; веб та e-бізнес; телекомунікації); Технології, критичні для безпеки (авіація; космос; АЕС; електромережі; залізниця).

Цілі проекту:

 • Модернізувати програму з кібербезпеки і стійкості для підготовки магістрів;
 • Модернізувати програму з кібербезпеки і стійкості для підготовки аспірантів (PhD);
 • Розробити програму з підвищення кваліфікації з кібербезпеки і стійкості – три модулі;
 • Створити Національний альянс з інформаційної безпеки для підготовки та консультаційної діяльності у сфері оцінювання та менеджменту кібербезпеки;
 • Запровадити комплексну схему розвитку потенціалу залученого професорсько-викладацького складу 7 українських університетів.

Напрями діяльності за проектом:

 • Розроблення програми підготовки магістрів в області кібербезпеки і стійкості;
 • Розроблення програми підготовки аспірантів (PhD) в області кібербезпеки і стійкості;
 • Створення Національного альянсу з інформаційної безпеки;
 • Поліпшення володіння англійською мовою членів партнерства;
 • Впровадження схеми розбудови потенціалу для 7 українських ВНЗ;
 • Внутрішні дії з розповсюдження інформації про проект.

Очікувані результати:

 1. 5 курсів магістерської програми з кібербезпеки і стійкості розроблені і успішно впроваджені.
 2. 3 курси докторської (PhD) програми в області кібербезпеки і стійкості розроблені та ефективно функціонують.
 • Розроблена програма підвищення кваліфікації з кібербезпеки і стійкості.
 1. Національний альянс з інформаційної безпеки створений, консультації у сфері оцінювання та управління кібербезпекою забезпечено.
 2. Схема розвитку потенціалу запроваджена для залученого академічного персоналу з 7 українських університетів.

Координатором проекту є Таллінський технологічний університет, Таллінн, Естонія. Координатор проекту від університету – зав. кафедри КІСП, к.т.н, доц. Говорущенко Т.О., проф. кафедри КІСП, д.т.н., проф. Поморова О.В.

Фінансування для ХНУ в 2017 році склало  435290.00 грн.

 • Проект  ТЕМПУС KTUПідрозділи з трансферу знань – від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів

У 2017 році Хмельницький національний університет продовжив реалізовувати проект ТЕМПУС KTU “Підрозділи з трансферу знань – від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів” (544031-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES).

Тривалість проекту: 1 грудня 2013 – 1 березня 2017.

Партнерами Хмельницького національного університету по проекту є: Світовий Університет — Австрійський Сервісний Комітет (Австрія), Будапештський університет технологій та економіки (Угорщина), Університет Жірони (Іспанія), Королівський технологічний інститут (Швеція), Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського (Україна), Міжнародний науково-технічний університет (Україна), Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (Україна), Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (Україна), Дніпродзержинський державний технічний університет (Україна), Українська Студентська Асоціація (Україна), ТОВ «Центр інноваційних інженерних технологій» (Україна), Асоціація підприємств малого бізнесу (Україна), Закарпатська торгово-промислова палата (Україна), Український інститут науково-технічної і економічної інформації (Україна), Дніпропетровський агрегатний завод (Україна), Міністерство освіти і науки України (Україна).

Мета та завдання проекту:

 • Заснувати і обладнати в першій половині реалізації проекту 6 структур з передачі знань (Knowledge Transfer Units – KTUs) у всіх університетах країн-партнерів, які будуть служити як структури з передачі технологій та джерела даних для розвитку модулів міждисциплінарних навчальних програм;
 • Модернізувати та розвинути навчальну програму шляхом модифікації існуючих/ розроблення нових практико орієнтованих модулів та їх запровадження в усіх університетах країн-партнерів в другій половині реалізації проекту як результати діяльності KTUs;
 • Розвивати партнерство з підприємствами і трикутник знань: освіта-наука-інновації.

Напрями діяльності за проектом:

 • Розробка стратегії KTU на основі досвіду та прикладів кращих практик партнерів ЄС, спираючись на інструменти, які вже існують у відповідних університетах країн-партнерів, якщо такі є.
 • Заснування KTU.
 • Оснащення KTU.
 • Підбір персоналу для KTU.
 • Навчання персоналу KTU.
 • Розробка певних дій та бізнес-плану для всіх KTU.
 • Розробка інструментів і послуг для кожного KTU та їх застосування в реальних пілотних проектах.
 • Розроблення навчальних програм на основі матеріалів, отриманих від підприємств у рамках співпраці за проектами KTU.
 • Контроль якості та моніторинг KTU.
 • Розроблення плану фінансової стійкості проекту.
 • Поширення результатів проекту для всіх зацікавлених сторін.

Очікувані результати:

 1. Стратегія KTU, заснована на досвіді і прикладах кращих практик партнерів ЄС, спираючись на заходи, які вже існують у відповідних університетах країн-партнерів.
 2. KTU будуть створені в університетах країн-партнерів на базі вже існуючих відповідних центрів (наприклад, технологічні, інноваційні центри), що дозволить їм будувати взаємодію з іншими адміністративними органами університету, а також зробить процес створення швидшим і легшим, як і використання вже створених стратегій.
 3. Усі KTU будуть обладнані в першій половині проекту основною офісною технікою і технологією швидкого макетування (rapid prototyping technology – RPT), у цьому процесі вони будуть підтримуватися партнерами з ЄС і отримувати їх консультації (включаючи технічні специфікації і зворотній зв’язок).
 4. Персонал KTU буде відібрано відповідно до специфікацій і вимог, визначених координатором проекту, враховуючи зворотній зв’язок від усіх партнерів з ЄС і країн-партнерів.
 5. Навчання персоналу KTU.
 6. UdG як лідер проектного напряму буде задіяний у розробленні конкретних дій та бізнес-плану для всіх KTU.
 7. Портфель інструментів і послуг кожного KTU буде розроблений у співпраці з університетами країн-партнерів і партнерами з ЄС.
 8. Після розбудови KTU і розроблення портфелю інструментів і послуг KTU буде підготовлено та відкрито конкурс для проектних заявок компаній.
 9. Розроблення та впровадження міждисциплінарних модулів, орієнтованих на ринок праці (нових або модернізованих), у кожному університеті країн-партнерів на основі співробітництва між технічними та підприємницькими університетами.
 10. Для того, щоб розвинути національний академічний обмін і співпрацю, міждисциплінарні модулі навчальних програм будуть розроблені спільно двома університетами-партнерами (ХАІ – Університет НБУ, МНТУ – ХНУ, ДДТУ – КДАВТр), одну частину модуля викладатиме лектор з університету країни-партнера.
 11. Контроль якості та моніторинг реалізації проекту та плану управління проектом буде проводитися партнерами з ЄС і університетами країн-партнерів.
 12. План забезпечення фінансової стійкості проекту, розроблений і прийнятий KTU і університетами країн-партнерів.
 13. Поширені ідеї та результати цього проекту в широкому співтоваристві.

Координатором проекту є FH Йоаннеум Університет прикладних наук, Грац, Австрія.

Координатор проекту від університету – зав. кафедри КІСП, к.т.н, доц. Говорущенко Т.О., проф. кафедри КІСП, д.т.н., проф. Поморова О.В.

Загальне фінансуання: 90807.18€.

 • Проект Еразмус+ QUAERE «Система забезпечення якості в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та керівництв» (№ 562013-EPP-1-2015-1-PLEPPKA2-CBHE-SP)

Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 15 жовтня 2017

У 2017 році університет продовжив реалізацію проекту Еразмус+ QUAERE «Система забезпечення якості в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та керівництв» (№ 562013-EPP-1-2015-1-PLEPPKA2-CBHE-SP).

Партнерами університету по проекту є: Вроцлавська політехніка, Польща; Університет  Кобленц-Ландау, Німеччина; Університет  Александра Стульгінскіса, Литва; Університет Патри, Греція; The Network University, Нідерланди; Сумський  державний  університет, Україна; Національний  гірничий  університет, Дніпропетровськ, Україна; Львівський  національний університет  ім.  Івана  Франка, Україна; Бердянський  державний

педагогічний університет, Україна; Київський  національний університет  імені  Тараса Шевченка,Україна; Чернівецький  національний університет, Україна; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна; ДОУ «Навчально-методичний центр з  питань  якості  освіти»,  Київ,Україна; Українська  асоціація  студентського самоврядування, Київ, Україна; Міністерство освіти і науки України.

Мета проекту:

Впровадження  кращих  практик  у  простір  вищої  освіти  України  з  метою забезпечення  якості  у  вищих  навчальних  закладах,  заснованих  на  стандартах ENQA.

Завдання проекту:

 • Розробити інструменти,  що  забезпечують  функціонування  внутрішньої  і зовнішньої систем забезпечення якості (QA).
 • Ґрунтуючись на можливостях  ВНЗ  та Міністерства  підготувати  персонал  до використання  інструментів  забезпечення  якості  (QA).  Створення організаційної  інфраструктури забезпечення якості та пробних внутрішньої  і зовнішньої моделей контролю якості (QA).
 • Сприяти залученню студентів в процеси самооцінки Університету
 • Зробити механізм  самооцінки  невід’ємною  частиною  функціонування університету.

Напрямки діяльності за проектом:

Підготовка звіту з моніторингу існуючого стану української системи контролю якості і / або її атрибутів;

Підготовка аналітичного огляду нормативної бази, яка регулює  забезпечення якості в українській вищій освіті;

Підготовка  аналітичного  звіту  за  результатами  структури  і функціональності внутрішніх систем забезпечення якості усіх українських вузів;

Підготовка аналітичного звіту щодо досвіду європейських країн-партнерів;

Створення  карти(перенесення)  існуючої  системи  забезпечення  якості  (QA)    у нові правові рамки та кращі європейські практики;

Розробка  навчальних  матеріалів  та  проведення  навчання  для  працівників, відповідальних за забезпечення якості на внутрішньому та зовнішньому рівнях;

Розробка  типової  моделі  забезпечення  якості  (QA)  та  її  імплементація  в організаційні структури ВНЗ;

Розробка  керівних  принципів  з  питань  політики  і  процедур  для  зовнішньої системи забезпечення якості;

Розробка  керівних принципів  (методики)  для  вузів щодо  структури, функцій та процедур внутрішньої системи забезпечення якості (QA);

Розробка  «дорожніх  карт»,  стратегій  забезпечення  якості,  процедур, інструментів;  стандартів  і  критерії  для  самооцінки  вузів  на    інституційних рівнях;

Пробне  впровадження  інструментів  забезпечення  якості  в  університетах-парнерах;

Оцінка розроблених інструментів і механізмів контролю якості;

Ухвалення стратегії вузу і процедур для забезпечення якості;

Розробка  рекомендацій  по  національним,  зовнішнім  вимогам  щодо забезпечення якості та процедур оцінки.

Очікувані результати:

І.  Створення та експериментальне  впровадження  у  ВНЗ  України  моделей  для зовнішніх  і  внутрішніх  систем  контролю  якості  як  цілісної  системи  процедур  і інструментів.

ІІ. Підготовлені працівники, відповідальні за забезпечення якості вищої освіти та внутрішньому та зовнішньому рівнях.

ІІІ. Створення та розповсюдження «дорожніх  карт»  та Стратегій  внутрішньої  та зовнішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

ІV. Розвиток, модернізація та впровадження українськими вузами власних систем забезпечення  якості  освіти,  використовуючи  нові  підходи,  механізми  та інструменти європейських норм забезпечення якості вищої освіти.

V. Здійснення експертами з незалежних європейських агентств оцінки досягнутих результатів у сфері  забезпечення  якості  вищої  освіти  на  національному  та місцевому рівнях.

VI. Поширення результатів проекту.

Керівник від ХНУ – к.п.н., доц. Григорук С.С.

 • Проект  ERASMUS+ HRLAW “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP 2016-3090)

У 2016 році університет розпочав реалізацію проекту ERASMUS+ HRLAW “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови” (573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP 2016-3090)

Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 – 15 жовтня 2019.

Партнерами університету по проекту є: Талліннський Технологічний Університет  (Естонія), Університет Корку (Ірлаедія), Королівський Технологічний інститут,Стокгольм (Швеція), Університет Хадерсфільду (Велика Британія), Інерція Діджітал (Іспанія), Молдовський державний університет  (Молдова), Юридична академія «Stefan cel Mare» (Молдова), Державний університет Alecu Russo Balti (Молдова), Міністерство освіти Республіки Молдова (Молдова), Громадська організація «Gutta – Club» (Молдова), Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М. Є. Жуковського (Україна),  Хмельницький національний університет (Україна), Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого (Україна), Міжнародний науково-технічний університет (Україна), Міністерство освіти та науки України (Україна), Українська студентська асоціація (Україна), Всеукраїнська громадська організація «МАМА-86» (Україна).

Мета проекту:

Метою проекту HRLAW є підтримка України і Молдови у подоланні викликів, пов’язаних із впровадженням Європейської політики та міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини за рахунок створення потенціалу та розробки відповідного інструментарію.

Очікувані результати:

І. Офіс уповноваженого з прав людини та Кодекс академічної цілісності.

ІІ. Введення навчальної програми з прав людини для магістрантів в українських та молдовських університетах.

ІІІ. Введення навчально-методичної програми з прав людини для студентів-докторантів в українських та молдовських університетах.

IV. Механізм інтенсивних заходів з розбудови спроможності українських та молдавських правознавців.

Координатор проекту від університету – зав. кафедри КІСП, к.т.н., доц. Говорущенко Т.О.

Загальне фінансування: 47960.00 €.

 • Трастовий фонд НАТО «Партнерство заради миру» – «Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації»

З 1996 р. по 2002 р. проект виконувався в рамках програми „ТАСІС” за підтримки Європейського союзу. У листопаді 2002 р. проект з перепідготовки та працевлаштування офіцерів запасу було продовжено спільно з Міністерством оборони Великобританії. При університеті було відкрито перший на Україні Українсько-Британський центр перепідготовки та працевлаштування, який здійснював 6 етапів перепідготовки.

15 жовтня 2005 р. Жерар Мале (Економічне управління оборони та безпеки НАТО) та Кристофер Штаудт презентували у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі на засіданні ради послів 26 країн-членів та 20 країн-партнерів НАТО свої пропозиції щодо продовження фінансування проекту Хмельницького національного університету на наступні 3 роки. Проект отримав позитивну оцінку учасників засідання, на якому також були розроблені пропозиції щодо напрямків та обсягів фінансування. З січня 2006 р. проект підтримується НАТО в рамках Трастового фонду „Партнерство заради миру”.

Головна мета програми – забезпечення професійного навчання (перепідготовки, підвищення кваліфікації) та сприяння в працевлаштуванні військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, а також включених у план звільнення зі Збройних Сил.

Керівник проекту від університету – проф., д.е.н. Войнаренко М.П., проректор з науково-педагогічної роботи.

Фінансування для ХНУ в 2017 році склало  1 774 000 грн.

 • Проект «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету».

З початком навчального року кафедра слов’янської філології Хмельницького національного університету у співпраці з Товариством «Інтеграція Європа-Схід» (Польща) почала реалізовувати міжнародний проект «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету». Проект фінансується Фундацією сприяння полякам на Сході та співфінансується в рамках допомоги Сенату Республіки Польща полякам за кордоном.

Партнерами Хмельницького національного університету у реалізації проекту є: Товариство «Інтеграція Європа-Схід» (Польща) та Педагогічний університет ім. Комісії народної освіти у Кракові (Польща).

Мета проекту:

Розвиток польської філології в Україні через підтримку кафедри слов’янської філології Хмельницького національного університету. Проект призначений для підвищення компетенції викладачів кафедри через організацію курсів з методики навчання польської мови та практики-стажування для студентів-полоністів ХНУ у Польщі, набуття мовних навичок початківцями у вивченні польської мови, а також оновлення навчально-методичної бази традиційних та мультимедійних матеріалів для навчання полоністики на кафедрі.

Відповідно до виконання умов міжнародного проекту (з вересня 2017 року) проводяться курси (підготовка студентів-першокурсників) з вивчення польської мови. Закінчення курсу дозволяє розуміти мову викладання, а також розрахований на вмілу комунікативну поведінку в академічному середовищі. Лекції базуються на схожості та відмінностях між мовами (українською та польською). На прикладах обговорюються ситуації з повсякденного життя.

У цьому курсі брало участь 15 студентів першого року навчання. Лекторами були старші викладачі кафедри слов’янської філології Дутковська О. Б., Сашко І.С., Серкова Ю. І. Програма занять розрахована на 20 академічних годин, на яких слухач поетапно здобуває знання і практичні вміння з польської мови. Перед початком курсу було проведено кваліфікаційний тест для визначення рівня володіння вивченого предмету. Заняття проводяться двічі на тиждень (у вівторок і четвер) в Українсько-польському центрі європейської інтеграції, який є лабораторією навчання польської мови у Хмельницькому національному університеті. Окрім того, студенти-початківці отримують завдання для самостійної роботи. Також для першокурсників, які беруть участь у проекті, передбачено й проведення скайпових занять (40 годин) із Е. Калетою, вчителем польської мови об’єднаних шкіл м. Сташова (Польща).

Лекційний курс з дисципліни викладається з використанням мультимедійного обладнання. Навчальна програма виконується з використанням кращих польських підручників та посібників. Слухачі курсів користуються бібліотекою польської літератури УПЦ, медіатекою. Регулярно відбуваються перегляди документальних, художніх фільмів польською мовою, що сприяє швидшому засвоєнню польської мови.

Програма курсу передбачає: лекційний матеріал, ознайомлення з історією та традиціями Польщі, практичні заняття з мультимедійним супроводом. Кожен курс включає в себе навички: аудіювання, читання, говоріння, письма.

Абітурієнт не завжди має хоча б початковий рівень знань з польської мови, тому цей курс практичного вивчення польської мови у рамках виконання міжнародного проекту став дуже корисним для студентів-полоністів першого року навчання, який є допоміжним інтенсивним курсом вивчення польської мови, що дає можливість швидше перейти до опанування інших полоністичних дисциплін спеціальності.

 • Проект «Краще майбутнє вже зараз»

У 2017 році університет продовжив реалізацію проекту Грант згідно партнерської Угоди з УВКБ ООН №178 (UNHCR\UKR01\2016\0000000187\000) «Краще майбутнє вже зараз».

Тривалість проекту: листопад 2016 – 2017 р.

Реалізація гранту: закупівля обладнання для кафедри міжнародних економічних відносин. Проведення безкоштовних інтенсивних бізнес курсів для переселенців.

Сума гранту для ХНУ: 25 000 грн.

 • Проект EduAct

У 2017 році відбулася реалізація гранту від British Council проект «EduAct».

Тривалість проекту: лютий-квітень 2017 р.

Результати: підвищення кваліфікації викладачів кафедри міжнародних економічних відносин в сфері неформальної освіти в Угорщині. Проведення семінарів та тренінгів для студентів Хмельницького національного університету щодо підвищення мотивації та отримання нових можливостей для розвитку.

Сума гранту для ХНУ: 15 000 грн