Міжнародна співпраця

Міжнародне співробітництво Хмельницького національного університету спрямовано на інтеграцію університету до європейського та світового освітнього простору і є невід’ємною частиною його діяльності.

Співпраця університету з навчальними закладами та установами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу університету, системного та взаємовигідного характеру співпраці, орієнтації на залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами щодо навчання студентів, підготовки наукових кадрів.

Партнерами університету є вищі навчальні заклади, наукові установи, організації та фонди з Німеччини, Польщі, Словаччини, Литви, Австрії, Росії, Білорусі, Нідерландів, США, Бельгії, Франції та інших країн.

Контакти з установами інших країн дають можливість підвищувати кваліфікацію співробітників, вдосконалювати програми та дисципліни, організовувати літні школи, обмін викладачами та студентами, стажування професорсько-викладацького складу.

Одним із стратегічних напрямків розвитку міжнародного співробітництва Хмельницького національного університету є Програми “Подвійного диплому”, зокрема з навчальними закладами Польщі: Люблінським технічним університетом, Свєнтокшиською Політехнікою в Кєльцах.

Важливим напрямом міжнародного співробітництва Хмельницького національного університету є реалізація міжнародних проектів, серед яких наймасштабнішими є проекти ТЕМПУС: “Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та рамками кваліфікацій”, “Модернізація підготовки магістрів та аспірантів у галузі безпеки і стійкості для соціально-гуманітарної та індустріальної сфер”, “Підрозділи з трансферу знань – від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів”, а також проекти Еразмус+: “Система забезпечення якості в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та керівництв“, “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

При університеті функціонує Українсько-Польський Центр, покликаний сприяти розвитку та зміцненню двосторонніх відносин в освітній та науковій сферах, поглибленню співпраці між установами та закладами освіти України та Республіки Польща. За сприяння Українсько-Японського Центру в університеті діють курси із вивчення японської мови.

В рамках реалізації міжнародних проектів створено та обладнано Компетентнісний центр освітнього менеджменту і міжнародних освітніх програм, Лабораторію 3D друку.

На базі університету успішно діють такі міжнародні наукові організації: Національний комітет України з машинознавства Світової Організації ІФТОМ, Філія Міжнародної Академії Інформаціології, Асоціація “Тісол-Україна”.

Плідною та перспективною є співпраця з американською корпорацією SolidWorks, що є одним зі світових лідерів в розробці програмного забезпечення для автоматизованого проектування у машинобудуванні. Хмельницький національний університет проводить міжнародні сертифікаційні екзамени з системи комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SolidWorks.

Університет співпрацює з Європейською Асоціацією Експертів SEPAWA (Німеччина) та Швейцарським національним науковим фондом у сфері промислової хімії. Результатом співпраці є проведення спільних науково-дослідних робіт, конференцій.

Хмельницький національний університет співпрацює з міжнародними організаціями та бере участь у міжнародних заходах, що забезпечує європейські та світові стандарти якості роботи, суттєво розширює горизонти діяльності.