Документація відділу

Положення про відділ міжнародних зв’язків

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ХНУ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету

Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Звіт із міжнародного співробітництва ХНУ (2019)

Презентація із міжнародного співробітництва ХНУ (2019)

Звіт із міжнародного співробітництва ХНУ (2020)

Презентація із міжнародного співробітництва ХНУ (2020)